Periodontal Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi

Kronik enflamatuar periodontal hastalıkta periodontal tedavinin amacı; enflamasyonu ortadan kaldırabilmek, supra ve subgingival bakteriyel enfeksiyonu önlemek ve cep eliminasyonu sağlamaktır. Gingivitis tedavisi plak kontrolü ile olmaktadır. Periodontitis tedavisi ise başlangıç tedavisi ile başlamaktadır. Bu tedavi hastanın ağız temizliğine yönelik bilgi ve motivasyonu, ayrıca kök yüzeyi düzleştirmesine yönelik supra ve subgingival diş yüzeyi temizliğini (SRP) içermektedir.

Periodontal tedavi ile periodontal sağlığın kazanılması ancak plağın eliminasyonu ya da kontrol altına alınması ve sonrasında da özenli bir plak kontrolünün sağlanması ile gerçekleşmektedir. Hastalığın önlenmesi için supragingival plak oluşumunun kontrol altına alınması ve tedavisi için subgingival plağın kaldırılması amacıyla primer olarak mekanik yöntemlerden (SRP) faydalanılmaktadır. Periodontal tedavi yöntemleri içerisinde cerrahi ve rejeneratif teknikler önemli bir yer almasına rağmen tüm tedavilerde esas başarının mekanik tedavi ile sağlandığı da bilinmektedir. Mekanik tedavinin periodontopatojenlerin miktarını azalttığı ve bu bölgedeki mikroflorayı değiştirdiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Supragingival plak temizliği amacıyla hasta tarafından uygulanan fırçalama ve interdental temizlik ve subgingival plağa yönelik olarak hekim tarafından uygulanan diş yüzeyi temizliği ve kök düzlemesi işlemleri, enflamatuar periodontal hastalıkların tedavisinin ana prensiplerini oluşturmaktadır.

Cerrahi olmayan mekanik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda, flep kaldırılması ile kök yüzeyine direk olarak ulaşma imkanı sağladığı için cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Periodontitisin tedavisinde flep operasyonu, hastalığın ilerlemesinin kontrol edilmesinde etkili bir yoldur. Başarısı, sonrasında nitelikli bir idame programının uygulanmasına bağlıdır.

Ürünlere Göz Atın