Periodontal Hastalığın Tanımlanması

Periodontal hastalıkların (Dişeti Hastalıkları) en yaygın formu olarak görülen ‘gingivitis’, enflamasyonun dişetinde sınırlı olduğu bir hastalıktır. Gingivitis, vakaların bir bölümünde enflamatuar prosesin periodontal dokulara ilerlemesi ile periodontitise dönüşebilmektedir.

‘Periodontitis’, destek alveol kemiği ve bağ dokusu ataçmanının kaybıyla karakterize, kompleks subgingival mikrobiyal plağın sebep olduğu, kronik iltihabi bir hastalıktır. Kronik periodontitis önce diş destek dokularının kaybına, bunun devamında da dişin kaybına yol açar. Periodontitisin primer klinik özellikleri; klinik ataçman kaybı, alveoler kemik kaybı, periodontal cep oluşumu ve gingival enflamasyondur. Ayrıca dişetlerinde büyüme ya da çekilmeler, artmış mobilite, kanama, malpozisyonlar ve son aşamada diş kaybı olması diğer klinik belirtiler arasında sayılabilir.

Ürünlere Göz Atın