Antimikrobiyal Tedavi ve Kimyasal Ajanlar

Mekanik tedavilerin kişisel ya da profesyonel olarak uygulanmasındaki zorluklar ve ağız ortamında periodontal lezyonlarda bulunan mikroorganizmalar için rezervuar görevi gören bölgelerin bulunması, periodontal hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve idamesinde kimyasal olarak plak kontrolü sağlayan yöntemleri gündeme getirmiştir. Çeşitli kimyasal ajanların tek başlarına ya da mekanik tedavinin etkinliğinin arttırılması amacıyla kombine olarak kullanılmaları önerilmiştir.

Antimikrobiyal periodontal tedavi, periodontal hastalıkların enfeksiyöz hastalık olmasına dayanır. Periodontal hastalıklar için antimikrobiyal tedavinin amacı, oral kavitedeki periodontal patojenleri yok etmektir.

Antimikrobiyal ajanların lokal olarak uygulanması ise sistemik uygulamadan doğabilecek zıt reaksiyonları önlediği ve enfekte bölgelerde yüksek konsantrasyonlarda lokalize olabildikleri için önerilmektedir.

Lokal antimikrobiyal ajanlar evdeki oral hijyen uygulamaları ile birlikte kişisel olarak uygulanabilecekleri gibi, bir tedavi yöntemi olarak profesyonel şekilde de uygulanabilirler. Lokal olarak supragingival bölgeye antimikrobiyal ajan uygulamaları genellikle iki farklı şekilde yapılmaktadır: 1. Ağız gargaraları yoluyla uygulama 2. Pulslu irrigasyon  

Bu terapötik hedefe varmak için ise çeşitli tipte antimikrobiyal kimyasal ajanlar (klorheksidin glukonat (CHX), oksijen salan ajanlar, amin florid, stannöz florid (SnF2 ), sanguinarin, esansiyel yağlar ve fenol bileşikleri) tanıtılmış ve değerlendirilmiştir.

Ürünlere Göz Atın